Search
Close this search box.

Tango Tankstation niet te missen

DRUTEN — Het voorheen schaarsver­lichte Tango tanksta­tion in Druten is tegen­wo­ordig ‘s avonds en ‘s nachts niet meer over het hoofd te zien. De drie grote ban­ieren op de hoek van de straat waar het tanksta­tion zich bevindt, zijn sinds gis­teren ver­licht met 3 PoleLed units.

Het resul­taat is niet te mis­sen: het is voor voor­bi­j­gangers nu van grote afs­tand duidelijk waar ze, ook ‘s nachts, kun­nen tanken.